.
.
(GLO)- Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, trong năm 2019, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang), làng Ốp (TP. Pleiku), làng Kép (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah), Kon Mahar, Kon Pơdram (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa), Vai Viêng (xã Ayun, huyện Mang Yang), làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai), làng nghề truyền thống xã Glar (huyện Đak Đoa).
 

 

Các sản phẩm thổ cẩm của xã Glar. Ảnh: Đức Thụy
Các sản phẩm thổ cẩm của xã Glar. Ảnh: Đức Thụy
 
Theo đó, UBND các huyện: Chư Pah, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai và TP. Pleiku chủ động triển khai công tác đầu tư, bảo tồn văn hóa truyền thống tại các địa điểm trên. Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Sở Công thương triển khai xây dựng mô hình nhà ở cho khách du lịch thuê (homestay), sửa chữa nhà rông, nhà trưng bày; khôi phục các nghề thủ công truyền thống; tổ chức các lễ hội truyền thống tại làng trên cơ sở phát huy giá trị của di sản phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”.
 
Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành liên quan hướng dẫn người dân tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho địa phương.
 
Hiệp hội Du lịch tỉnh làm cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch liên kết với người dân đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ hoạt động du lịch tại các làng; kết nối tour, giới thiệu, quảng bá khách đến tham quan tại các làng...
 
Hoàng Ngọc
 
.