.
.

Gia Lai: Thành lập Tổ công tác chuyên trách triển khai chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19

Thứ Năm, 22/07/2021, 09:37 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 21-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 634/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác chuyên trách triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

 Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện

 

Theo Quyết định trên, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành làm Tổ trưởng. 2 Tổ phó Tổ công tác gồm: ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính và bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Tham gia làm thành viên Tổ công tác còn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành viên, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm cơ quan Thường trực Tổ công tác.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai cụ thể và đôn đốc thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cùng các văn bản khác liên quan, để chủ động hướng dẫn cho các địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả triển khai cho Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh hàng ngày, cũng như tham mưu đề xuất hướng xử lý các vướng mắc nếu có.

 

THANH NHẬT

 

.