.
.
(GLO)- Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các địa phương, bộ, ngành, cơ quan đang tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế theo hướng bài bản, đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả tốt hơn.
 
 
Nếu như 2 năm trước, khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, cả nước chỉ giảm 1% biên chế (khoảng 4.000 người) thì chỉ 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 (tính đến hết tháng 10-2018), cả nước đã giảm được 3,31% biên chế, tương đương 124.377 người. Bước đầu giảm 7 tổng cục, 202 cục, vụ và tương đương; giảm 1.734 phòng và tương đương. Số lượng lãnh đạo tổng cục giảm 10 người, cấp cục giảm 178 người, cấp phòng giảm 871 người. Nhờ đó mà việc giảm chi thường xuyên bắt đầu có chiều hướng tích cực, từ 65% xuống còn 63%. Một số địa phương đã xây dựng đề án và thực hiện mô hình thí điểm về tinh gọn tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh; sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ngành,UBND các quận, huyện…
 

 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
 
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện Nghị quyết 18 đã có bước đột phá nhưng mới chỉ diễn ra ở một số ngành, địa phương. Có nơi, có chỗ vẫn cố giữ biên chế, khiến bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Ông Bùi Sỹ Lợi-Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội-cho rằng: Việc chỉ tên cán bộ, công chức làm việc không đáp ứng được yêu cầu không đơn giản vì tình trạng xuê xoa khi đánh giá xếp loại, ai cũng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” dẫn đến khó tinh giản, mặc dù ai cũng thấy trong cơ quan mình có những người làm việc không hiệu quả. “Sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế được hay không đòi hỏi vai trò rất lớn của người đứng đầu. Họ đánh giá cán bộ, công chức có khách quan, công tâm, công khai, minh bạch hay không. Nếu đánh giá không đúng vì thân quen, “con ông cháu cha” thì không bao giờ có được đội ngũ cán bộ tốt”-ông Lợi khẳng định.
 
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 thời gian qua đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. Ai cũng thấy rõ tính cấp bách, sự cần thiết phải tinh gọn đầu mối, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tỉnh, thành tiến hành sáp nhập một số sở, ngành để giảm đầu mối, gọn nhẹ. Tuy nhiên, việc Bộ Nội vụ hồi đầu tháng 12-2018 ra văn bản yêu cầu tạm dừng việc sáp nhập các sở ở địa phương cho thấy, quá trình này đã xuất hiện 2 khuynh hướng: nóng vội và cầu toàn. Nóng vội thì làm “chưa chín”, sáp nhập khó khăn, đụng chạm, mang tính cơ học. Còn cầu toàn thì “im lặng” nghe ngóng cấp trên. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, cả 2 khuynh hướng này đều cần khắc phục. Ông nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết 18 phải quyết liệt nhưng chắc chắn, bài bản và đạt kết quả cụ thể. Cái gì đã rõ, cái gì đã chín, đã cụ thể đồng thuận thì cương quyết làm. Cái gì chưa có trong quy định và quy định vượt quá thực tiễn thì vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Sắp tới cần tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ hai là sắp xếp lại đầu mối bên trong tinh gọn, nhất là khối văn phòng, phục vụ. Thứ ba là cắt giảm các cơ quan trung gian. Thứ tư, không có “phòng” trong “cục”. Cuối cùng là giảm cấp phó, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị”.
 
Những kết quả ban đầu trong việc tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 thời gian qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì phải “suy nghĩ chín”, “quyết tâm cao”, “nỗ lực lớn” và “hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm”. Có như vậy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới thực sự hiệu quả, đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Bộ máy cần tinh chứ không cần nhiều”.                                                                                                        
 
 Nguyễn Vân
 
.