.
.

Hải đội dân quân vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa tham gia khai thác hải sản...

Thứ Sáu, 11/06/2021, 12:35 [GMT+7]
.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập Hải đội dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang. Đây là Hải đội dân quân thường trực được thành lập đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Hải đội dân quân được trang bị gì?

Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, được trang bị nhiều lực lượng, tàu, trang bị vũ khí chuyên dụng, phương tiện kỹ thuật...


 

Hải đội dân quân vừa được công bố thành lập tại Kiên Giang. Lực lượng này được giao làm nhiều nhiệm vụ trên biển và được trang bị nhiều tàu, vũ khí chuyên dụng, phương tiện kỹ thuật (Ảnh: Huỳnh Xây)
Hải đội dân quân vừa được công bố thành lập tại Kiên Giang. Lực lượng này được giao làm nhiều nhiệm vụ trên biển và được trang bị nhiều tàu, vũ khí chuyên dụng, phương tiện kỹ thuật (Ảnh: Huỳnh Xây)


Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang nhanh chóng phân công cán bộ phụ trách quản lý điều hành, ổn định tổ chức, biên chế, đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng doanh trại.

Tập trung huấn luyện cho Hải đội dân quân đủ điều kiện đi vào hoạt động. Bảo đảm tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân yên tâm huấn luyện, bám biển làm nhiệm vụ.

Tổ chức quán triệt thực hiện tốt Luật Biển Việt Nam, các hệ thống văn bản qui phạm pháp luật và văn bản các cấp về công tác quốc phòng, quân sự sao cho vận dụng phù hợp với đặc thù của địa phương.

Đối với lực lượng Hải đội dân quân thường trực, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu phải tích cực học tập, nắm chắc chuyên môn, sử dụng vận hành các trang bị thiết bị, phương tiện được thành thạo, trở thành lực lượng vững mạnh, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 còn yêu cầu Hải đội dân quân phối hợp chặt chẽ các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Công an tỉnh Kiên Giang,...đấu tranh, giữ vững môi trường hòa bình, phòng, chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, Hải đội dân quân cũng tích cực khai thác hải sản phát triển kinh tế, tham gia cứu hộ cứu nạn.


Tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho Hải đội dân quân

Theo ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, việc thành lập Hải đội dân quân thường trực trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thực hiện theo Đề án của Bộ Quốc phòng, được Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 1 (2019-2022).

Ông Thành cho rằng, ngoài nhiệm vụ chung, Hải đội dân quân thường trực có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hải đội dân quân phải tích cực tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, làm nòng cốt cho xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Ngoài ra, Hải đội dân quân còn tuần tra, quan sát, bảo vệ tài sản Nhà nước, nhân dân, tài nguyên và môi trường biển.

Kiên Giang là tỉnh ven biển được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu xây dựng Hải đội dân quân. Để Hải đội dân quân đi vào hoạt động có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành có liên quan tạo mọi điều kiện hỗ trợ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị cần tích cực học tập, nhận thức đúng đắn nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao...

 

https://danviet.vn/hai-doi-dan-quan-vua-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-vua-tham-gia-khai-thac-hai-san-20210610113846886.htm

Theo Huỳnh Xây  (Dân Việt)

 

.