.
.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Năm, 13/01/2022, 06:40 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 12-1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 
 
Trong năm 2021, ngành Nội vụ chú trọng thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là năm đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mức mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7-4-2015. Cụ thể, đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.
 
Các lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
 
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Gia Lai nằm trong tốp 10 địa phương chủ động đi đầu sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính. Ở cấp tỉnh, các sở, ngành giảm 21 phòng chuyên môn và tương đương (tương đương giảm 18,42%); ở cấp huyện đã giải thể phòng y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện thực hiện (giảm 7,72% so với trước khi sáp nhập). Đối với đơn vị sự nghiệp, tỉnh tập trung sắp xếp các ban quản lý dự án, các trường trung cấp, ban quản lý rừng phòng hộ; tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp... Năm 2021, toàn tỉnh cũng đã giảm 39 biên chế hành chính, 823 biên chế sự nghiệp, đạt tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015-2021. Kết quả, từ năm 2015 đến 2021, toàn tỉnh đã tinh giản 304 công chức và 2.935 viên chức. Gia Lai cũng được Bộ Nội vụ biểu dương là một trong những địa phương tiêu biểu trong toàn quốc về công tác cải cách hành chính.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Ngành Nội vụ cần tiếp tục tổ chức bộ máy, con người linh hoạt để phục vụ 2 chương trình tổng thể về chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Bố trí cán bộ giỏi, cơ sở vật chất, tài chính xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ sự phát triển của đất nước phù hợp với tình hình thực tế. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, có chế độ thi tuyển, thu hút nhân tài hợp lý, quan tâm đến biên chế của ngành Giáo dục và Y tế. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng.
 
LÊ VĂN NGỌC
 
.