.
.

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Thứ Ba, 18/01/2022, 07:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 17-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Trung ương tại Đà Nẵng, Vụ Địa phương II tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương; đồng thời, có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia; nhận định đúng diễn biến tình hình, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia chống dịch.

 

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi


Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định; chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp. Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc; chú trọng đổi mới phương thức, thực hiện Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tổ chức điều hành hoạt động, duy trì lịch sinh hoạt, ban hành các văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị và làm việc với các cơ quan Trung ương, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chú trọng xác định, nhận diện việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021, cần tập trung phân tích kỹ lưỡng những kết quả đã và chưa đạt được; làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đối với kiểm điểm cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, hướng khắc phục; gắn kết quả kiểm điểm tập thể với vai trò, trách nhiệm của cá nhân từng Ủy viên Ban Thường vụ. Việc kiểm điểm phải trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng và quy định của các cấp.

 

HỒNG THI

 

.