.
.

Cần đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định và có tính nêu gương thật sự

Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:02 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (giai đoạn 2020-2025) diễn ra sáng 11-9.

 

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X. Ảnh: Đức Thụy


Tại Đại hội, báo cáo do đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày đã làm rõ kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động và dựa vào tình hình thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh đã phát động, triển khai các phong trào thi đua như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, ‘‘Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, huy động được gần 19.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Dự tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã và 84 thôn, làng trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4,5%, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn dưới 6,25%.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Cơ sở hạ tầng vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 101.000 tỷ đồng. Thông qua hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, hàng năm chiếm 40-45% tổng thu ngân sách.

Các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ trang được duy trì, phát triển và đạt nhiều thành tích xuất sắc: 1 đơn vị Công an (Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh) vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 1 đơn vị Quân đội (Đội K52, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa trình hồ sơ lên Chủ tịch nước đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Trong công tác khen thưởng, 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho trên 260 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp tỉnh cho gần 8.800 tập thể, cá nhân. Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: hàng năm phát hành các tập sách “Giữa rừng hoa đẹp”, “Gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”; phát sóng hàng ngày và hàng tuần chuyên mục: “Việc tốt quanh ta”, “Gương sáng buôn làng”, “Gương sáng vùng biên”, “Nét đẹp chiến sĩ”...

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 trên quan điểm, mục tiêu: Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đất nước.

 

Gia Lai cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: Phan Nguyên
5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Phan Nguyên


Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tiếp tục lan tỏa và đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định và có tính nêu gương thật sự; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, doanh nghiệp, doanh nhân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các đoàn thể.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa để phân kỳ, xây dựng kế hoạch hàng năm; đồng thời, tổ chức thực hiện thông qua việc phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thực hiện văn hoá công sở”... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

 

Đại hội có phần giao lưu với 3 điển hình tiên tiến tiêu biểu. Ảnh: Đức Thụy
Giao lưu với 3 điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Minh họa cho kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh, chương trình Đại hội có phần giao lưu với 3 điển hình tiên tiến tiêu biểu: ông Thái Như Hiệp- Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; Trung tá Nguyễn Văn Thông-Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Huệ-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê).

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến 2019 của các tập thể, cá nhân, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động cho 3 tập thể và 12 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 1 cá nhân. Chính phủ tặng cờ thi đua cho 8 tập thể.

 

Ảnh: Đức Thụy

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Thụy


Sau khi lấy ý kiến thống nhất, Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X (giai đoạn 2020-2025) đã hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội thể hiện sự nhất trí cao với kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua, đánh giá một cách thực chất, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng người thực, việc thực có sức thuyết phục là những tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với tinh thần thi đua ái quốc, tin tưởng phong trào tiếp tục được hưởng ứng và phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tích mới, có nhiều nhân tố mới và nhiều gương điển hình tiên tiến, xuất sắc .

 

Tại Đại hội, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh; tặng 4 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

ĐINH YẾN-PHAN LÀI

.