.
.

Tổng điều tra dân số và nhà ở: Khoa học, chính xác

Thứ Năm, 21/03/2019, 13:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 1-4-2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ triển khai trên phạm vi cả nước. Tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các công việc phục vụ cuộc Tổng điều tra. P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyên-Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh về nội dung này.
 
 
* P.V: Ông có thể cho biết mục đích, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019?
 
- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lớn nhất được ngành Thống kê thực hiện theo quy trình 10 năm 1 lần trên phạm vi toàn quốc. Những thông tin cơ bản về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra này có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, vừa là căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.
 
 Ảnh: P.L
Ảnh: P.L
 
Trên cơ sở đó, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
 
* P.V: Xin ông nói rõ hơn về những phương pháp được sử dụng để tiến hành thu thập thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này?
 
- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Tổng điều tra lần này sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin, đó là: phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Đối với phương pháp phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Trong phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra thì hộ được cấp tài khoản, mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra. Phương pháp tự cung cấp thông tin được áp dụng đối với phiếu ngắn (phiếu điều tra toàn bộ).
 
Tổ trưởng, giám sát viên các xã, phường của TP. Pleiku tham gia lớp tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.                   Ảnh: P.L
Tổ trưởng, giám sát viên các xã, phường của TP. Pleiku tham gia lớp tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ảnh: P.L
 
Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên sử dụng hoàn toàn bằng công nghệ thông tin từ thu thập thông tin đến khâu tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. Điểm mới này sẽ giúp công tác tổng điều tra được thuận lợi hơn, số liệu chính xác hơn và giảm chi phí.
 
* P.V: Công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở tại tỉnh ta đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Gia Lai là địa bàn rộng, với 3.264 địa bàn điều tra và phải huy động lực lượng điều tra viên lên tới trên 1.800 người. Để cuộc Tổng điều tra diễn ra đảm bảo, công tác thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo các cấp được triển khai đúng thời gian quy định. Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh được thành lập gồm 17 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng làm Trưởng ban; 1 Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh; 17 Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố; 222 Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn.
 
Bên cạnh đó, tổ chức xong các lớp tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh và huyện. Tại cấp huyện đã tổ chức 51 lớp tập huấn cho tất cả các Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn, điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên. Tất cả thông tin của các hộ lập bảng kê đã được cập nhật đầy đủ vào Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra để phục vụ công tác chọn mẫu và điều tra thực địa.
 
* P.V: Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ tiến hành Tổng điều tra, ông có thể cho biết những phần việc nào cần tích cực triển khai thực hiện?
 
- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Thời điểm thu thập thông tin tổng điều tra đang tới gần. Các công tác liên quan khác như: dự trù, phân bổ kinh phí, hậu cần… đã và đang được tích cực triển khai. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; xe cổ động, tuyên truyền về nội dung Tổng điều tra…
 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với việc tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin được tăng cường, tôi tin tưởng, Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 sẽ thành công.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!
 
 PHAN LÀI (thực hiện)
 
.