.
.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai:

Thông báo thời gian,địa điểm,dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám(bất thường)-HĐND tỉnh khóaXI

Thứ Ba, 26/02/2019, 20:45 [GMT+7]
.

Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh Gia Lai thông báo thời gian, địa điểm, dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám (bất thường) HĐND tỉnh khóa XI.
 

>> Xem Thông báo số 45/VP-PTH - 26/02/2019


 

 Khai mạc Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh internet)
Khai mạc Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh internet)