.
.
(GLO)- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đội ngũ trí thức của tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh, nhất là đội ngũ trí thức chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, cán bộ xã, phường hiện nay hầu hết đều tốt nghiệp đại học.        
 
 
Năm 2018, kinh tế của tỉnh ta tăng trưởng đều và bền vững. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8% so với năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.456 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đã xây dựng được bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể đạt được kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông, lao động việc làm tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý; công tác đối ngoại được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…
 
 Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh năm 2018 chấm điểm sản phẩm dự thi. Ảnh: PHAN LÀI
Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh năm 2018 chấm điểm sản phẩm dự thi. Ảnh: Phan Lài
 
Thật vui mừng khi Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định kết quả trên đạt được một phần là nhờ những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Cách đây vài năm, một đề tài khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nghiên cứu cũng đưa ra kết quả này; chỉ tiếc rằng, sự đóng góp đó chưa tính được kết tinh bao nhiêu phần trăm trong GRDP của tỉnh…
 
Năm qua, những tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Về hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, đã phối hợp với Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới tổ chức 2 Hội thảo “Phổ biến Luật Lâm nghiệp và tham vấn nghị định quy định thi hành Luật ở Tây Nguyên” với sự tham gia của 60 đại biểu của hội đoàn các tỉnh Tây Nguyên và “Sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp: Định hướng phát triển trong bối cảnh mới” với gần 40 đại biểu gồm các công ty, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, phối hợp với các hội, ban, ngành như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 7 hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập về sản xuất trồng trọt tại Đak Lak và Đak Nông; điều tra dư luận xã hội về giáo dục và y tế… Chủ động xây dựng, tổ chức các hội thi, cuộc thi chất lượng như “Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9”, “Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng lần thứ 6” thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác của các Hội thành viên đều được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả khả quan.
 
Để phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế-xã hội, tôi xin kiến nghị mấy vấn đề. Thứ nhất, tỉnh nên hoàn thiện quy chế giao cho đội ngũ trí thức phản biện độc lập các dự án quan trọng của tỉnh. Việc này lâu nay đã được thực hiện nhưng còn mang tính hình thức và chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, nên tạo điều kiện để đội ngũ trí thức làm công tác quản lý, lãnh đạo trao đổi kinh nghiệm về quản lý, lãnh đạo.
 
Thứ hai, nên sử dụng Quỹ học bổng Nay Der hiệu quả hơn trong việc đào tạo học sinh nghèo học giỏi ở bậc đại học để bổ sung đội ngũ người tài cho tỉnh. Học bổng của tỉnh cấp không chỉ là khen thưởng hàng năm mà cần cấp cho các em đủ chi phí học tập trong suốt thời gian học đại học. Tất nhiên, học sinh phải có cam kết trở lại địa phương làm việc. Đồng thời mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách “Tín dụng sinh viên” nhằm giúp sinh viên nghèo có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học…
 
 TS. NGUYỄN VĂN CHIẾN
.