.
.
(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Kbang trong 9 tháng năm 2018 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan.
 
 
Nhiều chỉ tiêu đạt khá
 
Theo đánh giá của UBND huyện Kbang (Gia Lai), 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng; thu ngân sách đạt khá. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực. Các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả. Huyện cũng tiếp tục triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng. Cụ thể, năm 2018, huyện đã thực hiện được 4 cánh đồng lớn có diện tích 157,4 ha với 206 hộ tham gia. Bên cạnh đó, huyện đã mở rộng diện tích các cánh đồng mía lớn của niên vụ trước thêm 37,2 ha tại xã Lơ Ku, Đak Hlơ, Tơ Tung. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng cánh đồng lớn đối với cây mía, mì, lúa, cà phê trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Đối với chương trình tái canh cà phê, huyện đã phê duyệt dự toán hỗ trợ cây giống cho 282 hộ (hơn 223,7 ha) tại các xã: Đông, Nghĩa An, Krong, Đak Rong và Sơn Lang…
 
 
  Huyện Kbang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản.    Ảnh: M.N
Huyện Kbang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Ảnh: M.N
 
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng cơ bản đối với các công trình khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Đến thời điểm này, khối lượng thi công các công trình thực hiện được 85,9 tỷ đồng, đạt 84,8% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân trên 62,6 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch vốn. Theo ông Đào Xuân Sửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Kbang: Trong tổng số gần 30 hạng mục lớn nhỏ, đến nay đã hoàn thành 19 công trình. Trong những tháng còn lại của năm 2018, đơn vị sẽ chủ động đẩy nhanh tiến độ những công trình còn dở dang, sớm hoàn thành và nghiệm thu để giải ngân, tránh áp lực cuối năm.
 
Công tác thu thuế 9 tháng năm 2018 ước thực hiện được 28,7 tỷ đồng, đạt 95,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017. Ông Đào Ngọc Quang-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kbang-cho biết: Những tháng cuối năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, khai thác tối đa các nguồn thu trên địa bàn. Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thuế nộp lớn và doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thu phát sinh. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ khai thuế, nộp thuế đúng hạn so với hồ sơ khai thuế phải nộp đảm bảo 100%; tập trung kiểm tra chống thất thu gắn với việc đôn đốc nộp kịp thời số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền nợ thuế và các khoản thu khác theo quy định.
 
Triển khai các giải pháp đột phá
 
Theo ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang, để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan tập trung nguồn lực cho việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy vai trò của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế cùng với việc lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn. Chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2018; phấn đấu xây dựng 4 làng nông thôn mới để đến cuối năm 2020, mỗi xã, thị trấn có 1 làng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay tái canh cà phê và vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.
 
Ngoài ra, huyện còn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, kêu gọi, vận động thành lập doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư dự án. Chủ động phối hợp với nhà đầu tư hình thành và phát triển du lịch thác Kon Lốk 2 (xã Đak Rong) kết hợp với đầu tư trồng, phát triển dược liệu dưới tán rừng, gắn với đầu tư, chỉnh trang, sửa chữa và củng cố ổn định định cư cho dân làng. Tập trung chỉ đạo phát triển du lịch trên địa bàn, kêu gọi đầu tư, khai thác các điểm du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái; hình thành tour du lịch thu hút khách đến huyện Kbang, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, khách sạn…
 
 
Minh Nguyễn
.