.
.

Đầu tư điện gió phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

Thứ Ba, 30/10/2018, 12:46 [GMT+7]
.
(GLO)- Đó là một trong những điều kiện vừa được bổ sung tại Quyết định 39/2018/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg.
 
 
Theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg, việc đầu tư xây dựng dự án điện gió phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình điện gió khi đáp ứng các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng, có hợp đồng mua bán điện đã ký với bên mua điện, có thỏa thuận đấu nối với đơn vị phân phối hoặc đơn vị truyền tải điện và có báo cáo số liệu đo gió trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 12 tháng.
 
Hà Duy
 
.