.
.
(GLO)- Trước tình trạng nhiều hộ dân khai phá và lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) đã có thông báo gửi các xã, thị trấn trên địa bàn vận động người dân tham gia đăng ký trồng rừng.
 

 

 Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa chuẩn bị cây giống phát cho người dân trồng rừng. Ảnh: Ngọc Sang
Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa chuẩn bị cây giống phát cho người dân trồng rừng. Ảnh: Ngọc Sang
 
Cụ thể, đối với các hộ lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp, UBND huyện yêu cầu người dân tự nguyện đến UBND xã nơi có đất sản xuất hoặc Hạt Kiểm lâm huyện để kê khai và làm các thủ tục giao đất trồng rừng; huyện căn cứ vào diện tích được giao để cung cấp giống cây trồng và đề xuất các chính sách cho vay theo quy định. Đối với diện tích đất mà trước đây hộ dân đã trồng rừng thì đến Hạt Kiểm lâm huyện để kê khai, lập thủ tục giao đất và các chính sách hỗ trợ theo quy định.
 
Được biết, đối với diện tích đất mà hộ dân đã lấn chiếm, nếu sau ngày 31-12-2018 không đến kê khai thì được xem là đất vắng chủ. Ủy ban nhân dân huyện sẽ có quyết định thu hồi để quản lý hoặc giao cho các cá nhân hoặc tổ chức khác trồng rừng; nếu xác định được chủ đất thì xử lý vi phạm với hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng.
 
Ngọc Sang
.