.
.

(GLO)- Để đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2021, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều nhóm giải pháp, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp trong tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền.

 

Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng tổng thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm vẫn thực hiện được 2.758,6 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 54,7% dự toán tỉnh giao, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2020. 16/18 huyện, thị xã, cơ quan Cục Thuế đạt và vượt tổng thu so với tiến độ dự toán giao; 10 khu vực, khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt và vượt tiến độ.
 

 Ngày 15-1, Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước với các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Sơn Ca
Ngày 15-1, Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước với các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Sơn Ca


Bên cạnh đó, tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất là 2 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao. Đối với khoản thu tiền thuê đất, do đang thực hiện gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên lũy kế 5 tháng chỉ thực hiện được 56,1 tỷ đồng/164 tỷ đồng dự toán tỉnh giao. Chia sẻ về việc gia hạn nộp tiền thuê đất, ông Phạm Đình Luyến-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh-cho hay: “Những năm qua, Công ty luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thời gian gần đây, do bị tác động từ dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, của đơn vị nói riêng gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, việc gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã phần nào giúp doanh nghiệp ổn định tình hình tài chính, tính toán cân đối nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn. Riêng tiền thuê đất, Công ty được chậm nộp trên 2 tỷ đồng”.

Bên cạnh tiền thuê đất, đối với khoản thu tiền sử dụng đất, lũy kế 5 tháng thực hiện được 384,4 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng dự toán tỉnh giao. Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-phân tích: “Một số dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền chưa triển khai kịp thời theo tiến độ được giao. Đây cũng là trở ngại chính khiến Chi cục Thuế TP. Pleiku chưa đạt tiến độ dự toán do hụt thu tiền sử dụng đất”.

Liên quan đến thu hút đầu tư để tăng cường tính ổn định và phát triển nguồn thu ngân sách địa phương, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-nhận định: “Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Cục Thuế đã ký kết quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế, dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư”. Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các sở, ngành tích cực phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, triển khai các thủ tục liên quan, nhất là đối với các dự án trọng tâm, dự án lớn của tỉnh như: Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku (15-17 đường Trường Chinh), Siêu thị đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku...

Cục Thuế tỉnh ước tính thu tiền sử dụng đất 7 tháng cuối năm 2021 đạt 865,5 tỷ đồng, tiền thuê đất 113,8 tỷ đồng. Để có thể đạt mục tiêu đề ra, Cục Thuế tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp với cơ quan chức năng đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ giao đất, đấu giá đất các dự án lớn, dự án trọng điểm để khai thác kịp thời, hiệu quả nguồn thu từ đất, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho rằng: “Kết quả thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm đã thể hiện sự năng động, nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Thuế. Trên tinh thần thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Ngành Thuế thực hiện rà soát quy chế phối hợp giữa Cục Thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo sự lãnh đạo song trùng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp trong tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền đất nhằm khai thác đồng bộ, có hiệu quả nguồn thu từ đất đai để đảm bảo dự toán được giao”.

 

SƠN CA
 

.