.

(GLO)- Sáng 10-4, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Ia Pa.

 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Loan
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Loan

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Lân-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận của huyện trong thời gian qua. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã chú trọng chăm lo, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; biểu dương các nhân tố tiêu biểu, người có uy tín nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, các hoạt động “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động được các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Cụ thể, qua nhiều phong trào Quỹ người nghèo và an sinh xã hội huyện đã huy động được trên 2,3 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm, công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước và tổ chức thành viên ngày càng đi vào hiệu quả thiết thực.

Trên cơ sở những kết quả báo cáo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa trong thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ ra và yêu cầu Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”; tiếp tục vận động bà con nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra  đối với các chế độ chính sách cho hoạt động của công tác Mặt trận cấp xã, cấp thôn…

Như Loan

.