.
.
Giải ảnh “Khoảnh khắc vàng” do TTXVN tổ chức lần thứ 5- 2018 trên toàn quốc đã góp phần nâng cao chất lượng của ảnh báo chí Việt Nam, thể hiện vấn đề thời sự trên mọi khía cạnh đời sống xã hội của Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập. 
 
Xin giới thiệu những bức ảnh đẹp trong 25 ảnh đoạt giải, từ 6.428 tác phẩm dự thi.
 
 
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế.  Ảnh: NGUYỄN TIẾN THÀNH
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: NGUYỄN TIẾN THÀNH
 Giờ học ở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN QUANG THẮNG
Giờ học ở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN QUANG THẮNG
  Bay cao trong chiến thắng. Ảnh: TRẦN THANH HẢI
Bay cao trong chiến thắng. Ảnh: TRẦN THANH HẢI
 
Hạ thủy tàu đóng mới theo Nghị định 67-CP. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TUYẾN
Hạ thủy tàu đóng mới theo Nghị định 67-CP. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TUYẾN
 
Rộn ràng chuyến khơi xa. Ảnh: TRẦN BẢO HÒA
Rộn ràng chuyến khơi xa. Ảnh: TRẦN BẢO HÒA
 
Tranh tài. Ảnh: NGUYỄN BÁ HẢO
Tranh tài. Ảnh: NGUYỄN BÁ HẢO
 
 Chào đời. Ảnh: NGUYỄN HỮU HỒNG
Chào đời. Ảnh: NGUYỄN HỮU HỒNG
 
Chế biến thủy sản là thế mạnh của An Giang. Ảnh: HUỲNH TẤN TRUYỂN
Chế biến thủy sản là thế mạnh của An Giang. Ảnh: HUỲNH TẤN TRUYỂN
 
Hoàng Hùng (tổng hợp)
 
.