.
(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC, BHXH huyện Krông Pa (Gia Lai) hiện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ quy trình giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT theo hướng liên thông giữa các bộ phận nghiệp vụ.
 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Phối hợp với Công ty Viễn thông VNPT, Viettel thường xuyên đến các đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn thao tác sử dụng các phần mềm ứng dụng về giao dịch hồ sơ qua điện tử; niêm yết công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định của ngành.
 
Kết quả, từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã tiếp nhận 1.299 hồ sơ và đã giải quyết, xử lý 1.177 hồ sơ. Trong đó, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện 119 hồ sơ, qua giao dịch điện tử là 113 hồ sơ, còn lại là qua bộ phận một cửa. Nhờ thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, đến nay, BHXH huyện đã có 83.263 người tham gia BHYT (chiếm 97% dân số), 2.688 người tham gia BHXH (chiếm 5,24% so với lực lượng lao động) và 1.917 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chiếm 3,74% so với lực lượng lao động).
 
Như Nguyện
.