.
.

Đak Đoa: Nâng cao chất lượng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Thứ Sáu, 28/09/2018, 13:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Bà Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Đoa (Gia Lai), cho biết: Hầu hết các xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM) cũng đều đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân các xã này ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM; các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương càng đi vào chiều sâu.
 
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được người dân thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích lịch sử-văn hóa ở địa phương được bảo tồn và phát huy. Hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến thôn, làng ngày càng được hoàn thiện; phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao phát triển và duy trì hoạt động thường xuyên.
 

 

   Một góc làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đ.Y
Một góc làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đ.Y
 
“Nhờ đó, niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương được củng cố. Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân”-bà Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai chia sẻ.
 
Glar là xã về đích NTM sớm nhất huyện. Năm 2017, xã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” vì có nhiều cách làm hay và sáng tạo. Chị Hồ Thị Duyên, công chức Văn hóa-Thể thao xã Glar, cho biết: Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã xem việc xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa là vấn đề nòng cốt của phong trào. Từ năm 2000 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, làng xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, xây dựng nhà văn hóa, gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng các chỉ tiêu thi đua để từng thôn, làng phấn đấu thực hiện. Đến năm 2015, tất cả 10 thôn, làng đều được công nhận đạt tiêu chí thôn, làng văn hóa. Hàng năm, xã có trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 70% số gia đình được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên.
 
Một trong những hộ gia đình văn hóa điển hình của làng Dơk Rơng (xã Glar) là hộ ông Bưk. Gặp chúng tôi, ông Bưk vui vẻ nói: “Xã Glar đạt danh hiệu văn hóa NTM, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Ngày trước, xã chúng tôi nghèo lắm. Bây giờ, kinh tế, văn hóa, xã hội đều phát triển, đời sống của bà con được cải thiện nhiều mặt. Đường sá trong thôn được bê tông hóa sạch đẹp. Phong trào phát triển mạnh là động lực để người dân ngày càng tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu”. Được biết, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về hàng tỷ đồng nhờ canh tác 3 ha cà phê, 1 ha lúa và 800 trụ hồ tiêu.
 
Cũng như Glar, Kdang là xã có nhiều  bứt phá vươn lên. Ông Ngô Thanh Tùng-Chủ tịch UBND xã Kdang-phấn khởi cho biết: Năm 2015, xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2016 thì đạt chuẩn văn hóa NTM. Để giữ vững danh hiệu, xã đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào, chú trọng đến chất lượng hoạt động của các thôn, làng, quan tâm phong trào xây dựng gia đình văn hóa...  Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đều hoàn thành.
 
Tuy đạt được kết quả đáng phấn khởi nhưng thực tế trong quá trình xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” vẫn còn những hạn chế. Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Đoa cho hay, 4 xã trên dẫu đã đạt danh hiệu xã văn hóa NTM nhưng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cũng như tổ chức hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân còn chưa thường xuyên. Trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chỗ có nơi còn chưa triệt để, gây nhiêu khê, lãng phí, tốn kém không đáng có…
 
“Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, thời gian tới, huyện sẽ tiến hành khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng việc xây dựng đời sống văn hóa, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2018, huyện phấn đấu có thêm 2 xã là Hneng và Hải Yang đạt chuẩn NTM và danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”-bà Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai cho biết thêm.
 
Đinh Yến
.