.

(GLO)- Là địa phương có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Krông Pa, Gia Lai luôn đề cao vai trò của già làng, từ đó góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống cũng như trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Già làng Ksor Tha ở buôn Luk (xã Phú Cần) từ trước đến nay luôn được bà con nhắc đến như là một tấm gương vượt khó trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ người dân cách làm kinh tế, đồng thời còn là người đứng ra hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong buôn. Năm nay ông Ksor Tha đã ngoài 50 tuổi, tiếng nói của ông luôn được dân làng lắng nghe và tôn trọng.

 

Già làng Ksor Tha (ngồi giữa) tích cực vận động người dân trong thôn giúp nhau phát triển kinh tế.                                                                  Ảnh: N.S
Già làng Ksor Tha (ngồi giữa) tích cực vận động người dân trong thôn giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: N.S

Tâm sự với chúng tôi, già làng Ksor Tha cho biết, người dân trong buôn đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, một số phong tục tập quán lạc hậu vẫn đang tồn tại nên việc vận động bà con gặp không ít khó khăn. “Kinh nghiệm cho thấy, muốn vận động được bà con thì trước hết bản thân mình và gia đình phải tích cực chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để mọi người cùng làm theo”-ông Tha nói. Nhất là từ khi địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động bà con trong buôn cùng chung sức, đồng lòng thực hiện như: di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, hiến hơn 500 m2 đất để làm nhà văn hóa của thôn, sân bóng chuyền... Sự đồng lòng của người dân buôn Luk đã góp phần giúp xã Phú Cần trở thành một trong những xã đầu tiên trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Buôn Du (xã Chư Rcăm) những năm trước đây vốn là điểm nóng về hoạt động của tổ chức phản động “Tin lành Đê-ga”. Vì vậy, với vai trò của một già làng, già Hieo Phen đã tuyên truyền và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu. Từ năm 2015 đến nay, già Hieo Phen đã vận động được 6 đối tượng từ bỏ “Tin lành Đê-ga”. Nói về những gì đã xảy ra trước đây, già Hieo Phen cho biết: “Để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bọn chúng đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ người dân tộc thiểu số theo tổ chức phản động “Tin lành Đê-ga”. Hàng ngày tôi và các ban ngành, đoàn thể phải đi sâu đi sát tuyên truyền, vận động bà con. Trước đây, buôn Du được xem là điểm nóng về “Tin lành Đê-ga”, nhưng đến nay tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đã ổn định”.

 

Ảnh: N.S
Ảnh: N.S

Trên địa bàn huyện Krông Pa hiện có 99 già làng được công nhận là người có uy tín và là tấm gương sáng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với việc đầu tư nguồn lực lớn cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò già làng cũng được phát huy mạnh mẽ, góp phần đổi thay đời sống của người dân. Đến nay, đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, biết thay đổi tập tục canh tác để phát triển kinh tế hộ… Thông qua các Chương trình 134, 135, 167..., những hộ nghèo đã được cấp đất sản xuất, được hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được đẩy lùi, hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số được cử tuyển đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Năm 2017, toàn huyện có 41 thôn buôn, cơ quan đạt chuẩn văn hóa và hơn 1.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các già làng. Với những hoạt động tích cực, hiệu quả, các già làng đã động viên bà con tin tưởng và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từ đó góp phần không nhỏ trong việc ổn định về an ninh trật tự.

Ghi nhận vai trò của các già làng trong thời gian qua, ông Ksor Ngát-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa, cho biết: “Xác định vai trò của các già làng, người có uy tín hết sức quan trọng trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện Krông Pa luôn tích cực phát huy vai trò của già làng trong cộng đồng dân cư, nhờ vậy, tinh thần đoàn kết cộng đồng ở các thôn buôn càng được thắt chặt, sức mạnh của tập thể được phát huy nhằm giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững”.

Ngọc Sang

.