.
.
(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã thành công tốt đẹp. P.V Báo Gia Lai Điện tử ghi lại một số ý kiến tâm huyết và kỳ vọng của cán bộ, hội viên trong nhiệm kỳ này.
 
 
* Ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa: Đối thoại với chính quyền giúp hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn.
 
Bản thân tôi cũng như những hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần này như: các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát với nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân cơ sở. Đặc biệt là việc quan tâm tạo điều kiện để hội viên, nông dân nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất...
 
Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội lần này đề ra, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đak Đoa sẽ cụ thể hóa để chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội triển khai sâu rộng đến các hội viên trên địa bàn. Đại hội lần này nhấn mạnh đến việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền với hội viên, nông dân. Theo tôi, cách làm này sẽ giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân cũng như khó khăn, bức xúc ở cơ sở trong quá trình triển khai những chính sách nông nghiệp, nông thôn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; từ đó có cách tháo gỡ phù hợp giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 
 
* Ông Rơ Mah Vâng (thôn Hố Bua, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê): Cần hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.
 
Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân có những chương trình, dự án hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, thời gian qua, mưa kéo dài đã khiến hàng trăm héc ta hồ tiêu trên địa bàn bị chết, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Tôi và nông dân ở đây đang chờ đợi các cấp Hội định hướng trồng cây gì cho phù hợp, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Chúng tôi cũng mong Hội Nông dân tạo điều kiện hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất; tập huấn phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về trồng trọt, chăn nuôi; tạo điều kiện cho hội viên học nghề, phát triển kinh tế gia đình.
 
 
* Ông Trịnh Thanh Khiết-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa: Cần những cán bộ thật sự tâm huyết.
 
Chúng tôi hy vọng đại hội lần này với phương hướng, mục tiêu cụ thể đã đề ra sẽ phát huy vai trò của mình trong việc quan tâm, hỗ trợ nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới cần thực sự tâm huyết để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, dự án, các giải pháp hỗ trợ trực tiếp để hội viên, nông dân được hưởng lợi.
 
Sau đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi xác định tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người dân nắm bắt các kiến thức khoa học kỹ thuật, qua đó giúp tăng sản lượng cũng như giá trị các sản phẩm nông nghiệp chính của địa phương, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch.
 
 
* Ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
 
Trước những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đạt chuẩn theo quy định. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cơ sở Hội hoạt động có hiệu quả, chất lượng hội viên được nâng lên.
 
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng cách hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, đời sống của hội viên, nông dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nếp sống văn minh.
 
 
Minh Nguyễn (thực hiện)
 
.