.
(GLO)- Nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tiến hành bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên giữa các trường học phù hợp với tình hình tăng, giảm học sinh của từng năm học. 
 

 

  Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, các đơn vị trường học không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ảnh: M.N
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, các đơn vị trường học không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ảnh: M.N
 
Theo đó, có 52 giáo viên được điều động, biệt phái (thời hạn 1 năm) từ các trường học dôi dư giáo viên đến các trường thiếu giáo viên để đảm bảo sự ổn định về đội ngũ.
 
Nhằm đạt được sự đồng thuận cao trong đội ngũ nhà giáo về thực hiện chủ trương rà soát, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương tuyên truyền, vận động giáo viên dôi dư ở bậc THPT tình nguyện xuống giảng dạy cấp THCS trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố (nếu có nhu cầu). Đồng thời, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và lựa chọn giáo viên điều động hoặc biệt phái (không chọn, cử giáo viên không có khả năng giảng dạy). Việc chọn, cử giáo viên phải công khai, dân chủ và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình; không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
 
Minh Nguyễn
.