.
.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng: Đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc

Thứ Năm, 23/12/2021, 14:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 
 
Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
 
Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công tác tuyên giáo song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo những dấu ấn nổi bật.
 
Theo đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, làm cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Duyên
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phương Duyên
 
Trong năm 2021, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội xung quanh cuộc bầu cử, kịp thời định hướng dư luận và phản ánh cho các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa năm 1946, thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 
 
Đặc biệt, toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng-chống dịch; thường xuyên nắm tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo sức khỏe, điều trị, bảo vệ tính mạng người bị nhiễm Covid-19, giải quyết những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị chú trọng các mục tiêu trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể: Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận chính trị, đổi mới nội dung, phương thức thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị. Bên cạnh đó quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối về văn hóa đề ra trong Đại hội XIII của Đảng cũng như tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, chú trọng xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội. 
 
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản; duy trì sự phối hợp thường xuyên giữa ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo Việt Nam các cấp trong chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, xử lý nghiêm những sai phạm; chủ động, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh… Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, coi trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề có tác động lớn đến đời sống… để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.
 
PHƯƠNG DUYÊN
 
.