.
.

Ia Pa: Biểu dương 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu về khuyến học

Thứ Năm, 26/03/2020, 12:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa tổ chức Đại hội biểu dương gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

 

 

 Biểu dương cá nhân và tập thể tiêu biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Linh
Biểu dương cá nhân và tập thể tiêu biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai LinhTrong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều phong trào khuyến học được nhân rộng, phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện thành lập mới 3 chi hội khuyến học của dòng họ, 38 dòng họ học tập; 21 thôn, làng đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 19 trường học được công nhận đơn vị học tập.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Hội Khuyến học huyện đã công nhận, biểu dương 50 lượt gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập điển hình.

 

Mai Linh
 

.