.
.

Chú trọng công tác dân vận trong đồng bào tôn giáo ở Gia Lai

Thứ Hai, 15/10/2018, 06:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo triển khai đến nay vừa tròn 15 năm. Thành quả rõ nét nhất trong thực hiện nghị quyết này là thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo nói riêng.
 
 
Ông Nguyễn Văn Lạc-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy-cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban ngành, đoàn thể chú trọng tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt, cùng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, gắn với công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.
 
   Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
 
Gắn với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Ban Tôn giáo tỉnh đã thực hiện chức năng giúp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo tại địa phương. Đồng thời, tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các ngành liên quan để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn liên quan công tác tôn giáo, đáp ứng nhu cầu hoạt động các tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở tôn giáo làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, giải quyết kịp thời các thủ tục về nhà cửa, đất đai liên quan đến tôn giáo. 
 
Ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-cho biết: “Ban đã phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức cho chức sắc, tu sĩ và tín đồ quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ. Quan tâm giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho các tổ chức tôn giáo theo quy định và bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có đạo. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và xã, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ”.
 
Bên cạnh đó, những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện công tác đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động ổn định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức cho chức sắc, tu sĩ và tín đồ quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo; chỉ đạo MTTQ các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, tích cực thực hiện sống tốt đời-đẹp đạo.
 


Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và Bahai. Tổng số chức sắc, chức việc là 2.418 người, trong đó có 512 vị chức sắc các tôn giáo. Toàn tỉnh có 226 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo có 367.363 người, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh.

 


Xung quanh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng ban đại diện Tin lành tỉnh-nhận xét: “Qua gần 20 năm kể từ khi Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam và Ban đại diện Tin lành tỉnh được thành lập, chúng tôi rất phấn khởi vì chính quyền và ban ngành địa phương luôn tạo điều kiện cho hoạt động của Hội thánh. Toàn tỉnh đã thành lập được 64 chi hội, duy trì hơn 270 điểm nhóm sinh hoạt ở các xã, thôn làng. Các chi hội đã xây dựng được 27 nhà thờ và đưa vào hoạt động. Đến nay, Gia Lai có 32 mục sư thực thụ và 35 mục sư nhiệm chức, giúp đồng bào theo đạo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Hội thánh”.
 
Trao đổi với P.V, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin thêm: Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Các ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị nói trên.
 
“Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và các địa phương, khối Dân vận-MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong công tác vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Chú trọng tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách, pháp luật, cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Nâng cao cảnh giác và kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.
 
Thanh Nhật
.