.
.

Nữ phó CT huyện ký phê duyệt cho Cty của chồng thi công công trình

Thứ Hai, 15/10/2018, 13:39 [GMT+7]
.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo chính thức trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).
 
 
Với những sai phạm của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện này thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huyện Đức Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan
 
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. Ảnh: dantri.com.vn
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm hực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc hực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. Ảnh: dantri.com.vn
 
Theo Thông báo số 1060/TB-TTr ngày 11/10/2018 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: UBND huyện Đức Trọng đã mắc sai phạm trong việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ các năm 2016-2017 như: Chưa kịp thời trong việc giới thiệu để HĐND bầu bổ sung, kiện toàn bộ máy hành chính cấp huyện (thiếu 5/17 Ủy viên UBND từ tháng 6/2016-12/2017); thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định, trong đó 7 trường hợp chưa có trình độ đại học, được bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện; chậm ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với 20 trường hợp…
 
Đặc biệt, bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình nhưng đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Tà Hine cho chồng là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Khánh, thi công công trình, là không đúng quy định tại khoản 3,4, Điều 37, Luật Phòng chống tham nhũng, gây dư luận không tốt.
 
Về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chưa khách quan trong bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017, để phát sinh dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, viên chức.
 
Chủ tịch UBND huyện ký ban hành thông báo xem xét kỷ luật ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, là không đúng thẩm quyền.
 
Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Trong quá trình thanh tra đã phát hiện sai phạm tại 6 công trình, dự án với tổng số tiền sai phạm lên tới 7,6 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đức Trọng không ổn định, có phần ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại, sai phạm qua thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm 3,586 tỷ đồng.
 
Trước đó, ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 5920/UBND-NC về việc xử lý kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm qua thanh tra. Sau khi kiểm điểm, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế được phát hiện qua thanh tra, không để xảy ra các sai phạm thời gian tới…
 
Chu Quốc Hùng (TTXVN)
 
.