.
.
Kiểm toán Nhà nước vừa đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi hàng chục lô đất công không thông qua đấu giá tại địa phương để đấu giá lại theo quy định.
 
 
 
Dự án khu đô thị The Sun Ban Mê tại Đắk Lắk
 
“Trái quy định”
 
Trong các năm 2010-2017, tỉnh Đắk Lắk đã giao, cho thuê hàng chục lô đất công không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tại thông báo kết quả kiểm toán số 53 ngày 19/1/2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khẳng định có nhiều vi phạm trong việc Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư không đấu giá, với nhiều dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp trên diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang thuê đất của Nhà nước.
 
Theo thông báo số 53 của KTNN, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh, dự án phát triển đô thị trên diện tích 55,6 ha đang giao cho Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk quản lý, sử dụng là trái với Điều 32, Luật Đầu tư năm 2014. Cụ thể, dự án Khu đô thị The Sun Ban Mê (tổng diện tích 50ha, ở Km7, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) do Cty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (gọi tắt Cty Thăng Long) làm chủ đầu tư là dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng. Do đó, trường hợp này UBND tỉnh Đắk Lắk phải thu hồi đất và phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.
 
Do kinh phí đầu tư dự án là 400 tỷ đồng (lớn hơn mức 120 tỷ đồng quy định tại điều 9, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ), nên dự án phải thuộc diện tổ chức đấu thầu quốc tế. Nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk lại căn cứ vào khoản 2, điều 9, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP để mời thầu trong nước và thực hiện chỉ định thầu theo khoản 3, điều 9, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP là không đúng quy định.
 
Cũng theo thông báo số 53 của KTNN, nhiều dự án khác tại phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) như: Nhà may công nghiệp của Cty CP May Đại Việt (3,2ha), Trung tâm trưng bày - kinh doanh xe ô tô của Cty TNHH Thành Trung (2,4ha)… đều không thuộc diện được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng tỉnh Đắk Lắk không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định theo điều 118, Luật Đất đai năm 2013.
 
Sở KH&ĐT và Sở Xây dựng Đắk Lắk tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương cho 18 doanh nghiệp thuê 17 ha, để xây dựng cơ sở kinh doanh tại các vị trí thuận lợi (đường vào xã Ea Tu và đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột) trên đất thu hồi của Cty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, nhưng không thông qua đấu giá, là trái với quy định tại khoản 1, điều 118, Luật Đất đai.
 
Vì thế, KTNN đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hủy kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án The Sun Ban Mê và chỉ đạo Sở KH&ĐT chấm dứt hợp đồng thực hiện đầu tư ngày 28/4/2017 với Cty Thăng Long. Đề nghị tỉnh thu hồi các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của hơn 32 dự án đầu tư kinh doanh đã được giao đất không thông qua đấu giá trên diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp đang thuê của Nhà nước, để tổ chức đấu giá đất theo quy định.
 
Đắk Lắk lý giải lý do không đấu giá
 
Lý giải nguyên nhân không đấu giá hàng chục lô đất công, ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn số 1919/UBND-KT gửi KTNN kiến nghị một số nội dung tại thông báo số 53 của KTNN. Theo công văn này, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “… không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê”. Quy định này thể hiện rõ ràng là nếu đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thì không được áp dụng miễn giảm tiền thuê đất. Vì thế, tỉnh Đắk Lắk cho rằng thực hiện việc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án nói trên là đúng quy định.
 
Tuy nhiên, tại công văn số 79 của KTNN khu vực II gửi cho UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: Chỉ những trường hợp miễn toàn bộ thời gian thuê đất mới thuộc trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, còn các trường hợp miễn tiền thuê đất có thời hạn vẫn phải tổ chức đấu giá theo quy định.
 
Còn về dự án khu đô thị The Sun Ban Mê, KTNN khu vực II cũng nhận thấy: Tỉnh Đắk Lắk thuộc địa bàn khó khăn, khó thu hút đầu tư, khi mời sơ tuyển cho dự án này chỉ có 1 nhà đầu tư tham dự. Do đó, nếu nhận thấy việc thực hiện kết luận của KTNN sẽ làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể rút khỏi dự án… thì đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản kiến nghị Tổng KTNN xem xét, quyết định điều chỉnh lại kiến nghị của KTNN.
 
Công Hoan (Tiền Phong)
 
.