.
.
(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2019, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Thông điệp chúc mừng.
 
 

 

 Quang cảnh đồng bào phật tử dự Đại Lễ Phật đản tại Gia Lai. Ảnh: T.N
Quang cảnh đồng bào phật tử dự Đại Lễ Phật đản tại Gia Lai. Ảnh: T.N
 
Thông điệp nêu rõ: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc là lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế, được Liên hợp quốc lựa chọn, tôn vinh vì những giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng sâu sắc trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về hòa bình, nhân ái, vị tha và hòa hợp. Thông qua Đại lễ Phật đản Vesak 2019, những giá trị tốt đẹp trong giáo lý của Đức Phật được tiếp tục gìn giữ, kế thừa và lan tỏa trong đời sống thực tế qua nhiều hình thức biểu hiện sinh động, thể hiện đầy đủ tinh thần của đại lễ năm nay. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về khủng bố, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đói nghèo, việc thực hành các giáo lý của Phật giáo là một trong những con đường giúp xã hội giải quyết các vấn đề nêu trên, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp của nhân loại, vì một thế giới hòa bình và tiến bộ…
 
Đồng thời tại Thông điệp này, một lần nữa Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tôn trọng và phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo Hiến pháp và pháp luật; luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo hiến chương và tôn chỉ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các tôn giáo theo Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo.
 
THANH NHẬT
.