.
.

161 đồng chí được bầu vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII

Thứ Ba, 25/09/2018, 20:19 [GMT+7]
.
Sau khi bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm, kết quả có 946/946 đại biểu tham dự đại hội (đạt tỉ lệ 100%) đã thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.
 
 
Đại hội bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm
Đại hội bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm
 
Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII được công bố vào chiều 25/9.
 
Sau khi bầu cử bằng hình thức giơ “Thẻ đoàn viên” để thể hiện quan điểm, kết quả có 946/946 đại biểu tham dự đại hội (đạt tỉ lệ 100%) đã thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.
 
Sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất cử đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII làm triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.
 
Đến 18 giờ, ngày 25.9, đại hội kết thúc ngày làm việc thứ hai. Còn 161 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.
 
Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường cho biết, Ban Chấp hành khóa XII sẽ được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng là chính.
 
Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành. Đặc biệt, không cơ cấu vào Ban chấp hành những người mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Luân Dũng (TPO)
.