.
.

Gia Lai: Chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm không chấp hành nguyên tắc phòng-chống dịch

Thứ Ba, 13/07/2021, 19:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai có Công văn số 1476/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

 

  Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục ngoài nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục ngoài nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà


Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các Phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ tư thục và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động kỹ năng sống, tư vấn du học... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 121/TB-VP ngày 8-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh; chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định, không chấp hành nguyên tắc phòng-chống dịch; đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 9-7-2021 của Giám đốc Sở GD-ĐT.

 

MỘC TRÀ

 

.