.
.

Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai": Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai

Thứ Hai, 06/07/2020, 12:46 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"  công bố kết quả Kỳ thi thứ hai:

 

 

 

 


 

GLO

 

.