.
.

(GLO)- Hôm nay (11-9), tại TP. Pleiku diễn ra Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X. Đây là dịp để mỗi chúng ta nhớ lại “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Đồng thời, đánh giá lại phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong 5 năm (2015-2020); ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời tổ chức phong trào thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn một cách tích cực, sáng tạo và hiệu quả.

 

Hội LHPN tuyên dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội LHPN tuyên dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hoàng Ngọc


Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và được các ngành, các cấp, đoàn thể và toàn dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Tiêu biểu như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Cán bộ, công chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”…

 

Các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở, có chương trình, kế hoạch và nội dung cụ thể; có sự chỉ đạo, giám sát và kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng… Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, việc phát hiện những điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng, qua đó đã kịp thời động viên sự nỗ lực của các điển hình cá nhân và tập thể, đồng thời phổ biến, nhân rộng những phương thức, kinh nghiệm cách làm hay, sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Bài học về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các ngành, các cấp vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong suốt thời gian qua.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự có nhiều sự đổi mới trong công tác tổ chức, điều hành, giám sát, khen thưởng, nhất là công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đã thâm nhập sâu rộng ở cơ sở và được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Nội dung các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nên hiệu quả do phong trào đem lại đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

 

Đơn cử, trong phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 15.153 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Dự tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra; 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện TP. Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

 

Bằng sự nỗ lực không ngừng, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh đã giảm xuống còn 4,5% (năm 2015 có 19,71% hộ nghèo), trong đó, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% (năm 2015) giảm xuống còn dưới 6,25%. Đây là con số đáng khích lệ!

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X, hàng trăm tập thể, cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực, ngành nghề được tuyên dương khen thưởng, trong đó có 40 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 437 tập thể được tặng cờ thi đua cấp tỉnh, 259 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 22 tập thể và 59 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng, 4 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 19 cá nhân được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn quân và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà quyết tâm đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn mới 2020-2025 với khí thế mới, theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”; trước mắt là thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 BÙI QUANG VINH
 

.