.
.

Pleiku nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính công vụ

Thứ Ba, 21/12/2021, 13:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhằm giữ vững vị trí đứng đầu tỉnh về cải cách hành chính, TP. Pleiku quyết tâm khắc phục một số hạn chế trong các tiêu chí thành phần, đặc biệt là giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp.
 
 
Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TP. Pleiku đạt 81,31/100 điểm (cao hơn năm 2019 là 3,68 điểm) và xếp vị trí thứ 1/17 huyện, thị xã, thành phố (cao hơn 3 bậc so với năm 2019). Ông Nguyễn Ngọc Thông-Trưởng phòng Nội vụ TP. Pleiku-đánh giá: “Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác CCHC đã được triển khai toàn diện trên tất cả nội dung là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nhờ đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, CCHC thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu; có chiến lược, mục tiêu, giải pháp đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế nên đã tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận”.
 
Tuy nhiên, công tác CCHC của TP. Pleiku vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Ông Thông cho biết thêm: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo với mục tiêu tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường trong triển khai thực hiện công tác CCHC; phấn đấu chỉ số CCHC của thành phố năm 2021 tăng điểm và giữ hạng so với năm 2020”.
 
Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
 
Thành phố xác định tập trung vào tiêu chí thành phần “Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp thành phố, UBND thành phố tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn”. Mục tiêu là 98% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn. Theo rà soát, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân khách quan là do hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ không cập nhật biến động thường xuyên. Đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được lưu trữ đầy đủ, có trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trên cơ sở kê khai của người sử dụng đất dựa trên tất cả các loại bản đồ, thậm chí chỉ là sơ đồ hiện có tại thời điểm cấp giấy, dẫn đến sai số. Nhiều trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển đổi, chuyển mục đích, sử dụng đất không đúng ranh giới… dẫn đến sự sai lệch giữa hồ sơ pháp lý và thực tế sử dụng. Lượng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm số lượng lớn trong các TTHC trong khi nhân lực, vật lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các phòng, ban chuyên môn trong việc xử lý hồ sơ công việc còn chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ.
 
Theo đó, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tìm và lý giải nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục cụ thể nhằm giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thuộc lĩnh vực đất đai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Nếu để xảy ra trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định về việc xin lỗi người dân, tổ chức.
 
Cùng với quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, TP. Pleiku cũng đặt mục tiêu 100% dịch vụ công đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh; từ 50% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố-nêu giải pháp: “Phòng sẽ phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND các xã, phường liên quan rà soát, tích hợp tất cả dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công tỉnh. Tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên các thiết bị di động thông minh; kết nối với các ứng dụng Pleiku Smart, Zalo... để tạo thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC được cung cấp mức độ 3, 4 để giảm bớt thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả cải cách TTHC”. 
 
Với sự vào cuộc quyết liệt trong CCHC, Pleiku đang từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công vụ, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh mà thành phố đang hướng đến.
 
PHƯƠNG VI
 
.