.
.

Năm 2021, Kbang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thứ Ba, 12/10/2021, 15:11 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa IX (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2021.
 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Kbang gieo trồng được hơn 35.205 ha cây trồng các loại, vượt 0,2% kế hoạch (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2020). Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh) đạt hơn 253,6 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch (giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 347 tỷ đồng, đạt 88,8% dự toán. Trong đó, thu ngân sách tại địa phương hơn 40 tỷ đồng, đạt 95,57% Nghị quyết. Công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Trong 9 tháng, toàn huyện trồng được 467,6 ha rừng tập trung và 47,33 ha cây phân tán.
 
Huyện đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để xây dựng xã, làng nông thôn mới. Đến nay, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; có 7 xã về đích nông thôn mới và 6 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được thực hiện tích cực, có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển.
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang lần thứ 6, khóa IX (mở rộng). Ảnh: Hồng Hạnh
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; tăng cường các giải pháp quản lý, giáo dục đảng viên. Công tác dân vận được tăng cường. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tích cực vận động, tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19 đạt kết quả…
 
Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cây dược liệu, cây ăn quả cho nhu cầu nội địa và hướng đến sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ một số loại cây trồng. 
 
Từ nay đến cuối năm 2021, huyện xác định tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 6 xã, 7 làng nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
NGỌC MINH - HỒNG HẠNH
 
.