.
.

Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ và Kông Chro họp chuyên đề

Thứ Bảy, 23/10/2021, 05:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng ngày 22-10, HĐND huyện Đak Pơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ ba (chuyên đề) nhằm tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cùng ngày, HĐND huyện Kông Chro khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề).
 
 
 
Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thành-Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn đã trúng cử Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV.
 
Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Qua các ý kiến thảo luận, đa số đại biểu cho rằng, việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất của huyện cần được khảo sát, tính toán kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; tạo cơ sở pháp lý để quản lý, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Trong đó, cần xem xét lại việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang xã Phú An, chợ đầu mối nông sản huyện; quy hoạch khu dân cư thôn An Lợi, xã Phú An; quy hoạch bãi rác, quy hoạch thủy lợi, hạ tầng giao thông. Đảm bảo phù hợp với quy mô dân số, mục đích sử dụng và tình hình thực tế của mỗi địa phương.
 
Quanh cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Hiền
Quanh cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Đak Pơ khóa IV. Ảnh: Nguyễn Hiền
 
Đối với Tờ trình điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021, đa số đại biểu thống nhất với việc điều chỉnh do UBND huyện trình tại kỳ họp. Theo đó, sẽ điều chỉnh giảm một số nhiệm vụ chi không cần thiết số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung dự toán một số nhiệm vụ chi cần thiết như chi dự phòng ngân sách cấp huyện là hơn 1,2 tỷ đồng; chi bổ sung nguồn sự nghiệp giáo dục-đào tạo 940 triệu đồng; chi cho các nhiệm vụ chi cần thiết khác là hơn 458 triệu đồng. 
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đak Pơ; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021. 
 
 
* Cùng ngày, HĐND huyện Kông Chro khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) cũng đã tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề). 
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện Kông Chro đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kết quả, ông Phạm Đình Long-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội về nội dung tờ trình, thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các tờ trình được trình tại kỳ họp gồm: thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thị trấn; thông qua chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đến năm 2035; thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm dân cư thị trấn Kông Chro và thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư và nguồn tiền sử dụng đất. 
 
Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phan Văn Trung đề nghị UBND huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đồ án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại các điểm dân cư; điều chỉnh tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo theo kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công cơ bản giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.
 
NGUYỄN HIỀN - PHƯƠNG LIÊN
 
.