.
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND về công nhận xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020. 
 
 
Nông dân xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) trong mùa thu hoạch. Ảnh: Thanh Nhật
Nông dân xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) thu hoạch lúa. Ảnh: Thanh Nhật
 
Quyết định trên nêu rõ: xã Ia Ma Rơn đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ia Pa chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã Ia Ma Rơn đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu UBND xã tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
 
Hiện nay, huyện Ia Pa có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ia Tul và Ia Ma Rơn. 
 
THANH NHẬT
 
.