.
.

Đak Đoa: Ra mắt Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng xã Hà Bầu

Thứ Bảy, 05/06/2021, 14:13 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Nông dân xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng của xã.

 

 Ban chủ nhiệm và các thành viên Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng xã Hà Bầu ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Ban chủ nhiệm và các thành viên Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng xã Hà Bầu. Ảnh: Thanh Nhật

 

Buổi lễ đã tiến hành công bố các quyết định của UBND xã Hà Bầu về việc thành lập Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng xã Hà Bầu, với 11 thành viên, quyết định công nhận quy chế hoạt động của mô hình Nông hội, Quyết định chuẩn y Ban chủ nhiệm Nông hội với 3 thành viên, trong đó ông Pơt (làng Bông) làm Chủ nhiệm.

 

Nông hội sản xuất kinh doanh lúa gạo đặc trưng xã Hà Bầu được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tham gia, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; cùng hỗ trợ, chia sẻ với nhau phát triển sản xuất lúa gạo địa phương. Thông qua mô hình Nông hội, nhằm nhân rộng mô hình liên sản xuất lúa gạo tại địa phương đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư ban đầu, liên kết sản xuất… 
 

THANH NHẬT 

 

.