.
.

Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai Lai ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 12/06/2021, 06:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng cùng số tài khoản 5020 238 999 999 của Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai hỗ trợ công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận nguồn ủng hộ của Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận nguồn ủng hộ của Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật

 

Theo đó, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có sử dụng tài khoản trong cùng hệ thống Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai và Agribank-Chi nhánh tỉnh Gia Lai, khi tham gia chuyển tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 vào số tài khoản 5020 238 999 999 (kể cả chuyển tiền trên hệ thống điện tử hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai) sẽ được Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển tiền miễn phí, nhằm tạo thuận tiện cho công tác ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19.
 

THANH NHẬT

 

.