.
Mang Yang: Trồng 10 ngàn cây thông ba lá và keo tai tượng

Mang Yang: Trồng 10 ngàn cây thông ba lá và keo tai tượng

(GLO)- Ngày 15-6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Đak Jơ Ta, người dân làng Đê Bơ Tưk cùng các hộ nhận khoán tổ chức trồng lại rừng trên những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm sản xuất nông nghiệp.

.