.
.

Từ 11.2020 có thêm tiêu chí phân loại vị trí làm việc của viên chức

Thứ Tư, 04/11/2020, 15:24 [GMT+7]
.

Từ tháng 11.2020, Nghị định 106/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có hiệu lực.

 

Từ 15.11.2020 có thêm nhiều quy định về tiêu chí phân loại vị trí việc làm viên chức - Ảnh minh họa: Đ.N.T
Từ 15.11.2020 có thêm nhiều quy định về tiêu chí phân loại vị trí việc làm viên chức - Ảnh minh họa: Đ.N.T


Từ 15.11.2020, Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có hiệu lực. Đáng chú ý là Nghị định còn quy định thêm một số điểm mới về tiêu chí phân loại vị trí làm việc của viên chức.

2 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức

Nghị định 106/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ 15.11 thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP.

Theo Luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (Thuộc Đoàn LS TP.HCM), Nghị định 106/2020 của Chính phủ quy định 2 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thực hiện phép so sánh, đối chiếu với quy định với Nghị định 41/2012 của Chính phủ về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, LS Tuấn cho biết hiện có 5 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức, cụ thể như:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập; Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành; Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, Nghị định 106/2020 của Chính phủ cũng quy định thêm một số tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức

Trao đổi với Thanh Niên, LS Tuấn cho biết Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định thêm một số tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức, bao gồm:

Phân loại theo khối lượng công việc: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận và vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

Hiện hành, Nghị định 41/2012/NĐ-CP chỉ phân theo khối lượng công việc (do một người đảm nhận, do nhiều người đảm nhận hoặc kiêm nhiệm).

Điều chỉnh số lượng viên chức hằng năm

Ngoài ra, Nghị định 106/2020 của Chính phủ cũng quy định về việc điều chỉnh số lượng người làm việc hằng năm.

LS Tuấn cho biết việc điều chỉnh số lượng người làm việc hằng năm được thực hiện trong các trường hợp như: Đơn vị sự nghiệp công lập có thay đổi căn cứ theo vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa công sở trang thiết bị phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực trạng quản lý, số lượng người làm việc được giao của đơn vị; Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập, tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo BÍCH NGÂN (thanhnien)

.