.
.

Xe công hỏng nặng không thể sửa chữa được phép thanh lý

Thứ Bảy, 13/10/2018, 21:42 [GMT+7]
.
Tại dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Bộ Tài chính đã đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về điều kiện thanh lý xe công.
 
 
 
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Đã hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại.
 
Các điều kiện này không áp dụng với các loại xe dành cho chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá. Xe chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.
 
Ngoài ra, xe chưa đủ điều kiện quy định nêu trên nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá) cũng được thanh lý.
 
Giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức trong trường hợp giao, điều chuyển xe ô tô đã qua sử dụng là giá trị còn lại trên sổ kế toán hoặc giá trị đánh giá lại theo quy định của pháp luật (đối với xe ô tô chưa được theo dõi giá trị trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải đánh giá lại khi xử lý theo quy định của pháp luật).
 
Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh có liên quan.
 
H.Vân (Hải Quan)
 
.