.
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 
 
 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh; 3 Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ). Tham gia làm ủy viên Hội đồng có lãnh đạo 14 sở, đơn vị.
 
Hội đồng Sáng kiến tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đề ra những tiêu chí cơ bản về sáng kiến đối với giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác làm cơ sở xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, đề nghị phong tặng chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo công trạng và thành tích.
 
Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, xét chọn những cá nhân có đề tài khoa học, sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đã áp dụng trong thực tiễn làm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cao trong từng ngành, địa phương, đơn vị và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, toàn quốc.
 
Vĩnh Phúc
.