.
(GLO)- Sáng 2-3-2018, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và cấp phát gạo viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc cho những hộ bị thiệt hại do bão Damrey và thiên tai năm 2017. 
 

 

Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy
 
Trong đợt này Phòng đã tiếp nhận và cấp phát gần 26 tấn gao cho 344 hộ, với 1.720 khẩu của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị thiệt hại do bão Damrey và thiên tai năm 2017. Mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Việc hỗ trợ gạo kịp thời trong lúc giáp hạt này đã giúp cho những hộ nghèo, khó khăn do thiên tai gây ra ở huyện Chư Pah vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.  
Tường Vy
 
.