.
.

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà vừa ký Quyết định số 470/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh.

 

 

 

 Các trường phổ thông tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học đảm bảo thời gian điều chỉnh của nam học này. Ảnh: T.N
Các trường phổ thông tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học đảm bảo thời gian điều chỉnh của nam học này. Ảnh: T.N

 

Theo đó, bậc học mầm non và tiểu học có cùng thời gian kết thúc học kỳ II vào ngày 10-7-2020 và kết thúc năm học vào ngày 15-7-2020. Bậc THCS, THPT hệ phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên có cùng thời gian kết thúc học kỳ II vào ngày 11-7-2020 và kết thúc năm học vào ngày 15-7-2020. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7-2020; thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học của năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020.

THANH NHẬT

 

.