.
.

Hơn 9.500 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Thứ Hai, 18/05/2020, 13:44 [GMT+7]
.

Chính phủ vừa có báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

 

 

 

Chính phủ vừa có báo cáo tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết số 113 của Quốc hội khóa XIII và các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn gửi các đại biểu để phục vụ kỳ họp thứ 9 khai mạc vào tuần này. Trong đó, nội dung đáng chú ý là kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

Cụ thể, kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018 (được Chính phủ tổng hợp từ báo cáo của 32 cơ quan T.Ư và 63 báo cáo của các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư) cho biết: về đánh giá, phân loại công chức, trong năm 2018, có 3.013 công chức không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,64% trong tổng số công chức được đánh giá, phân loại là 472.698 người.

Số công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 132.700 người, chiếm 28,07%; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 326.138 người, chiếm 69%. Ngoài ra, số hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là 10.847 người, chiếm 2,29%.

Còn về viên chức, tổng số tham gia đánh giá, phân loại (trong năm 2018) là gần 1,739 triệu người, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 485.028 người, chiếm 27,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 1,144 triệu người, chiếm 65,83%; hoàn thành nhiệm vụ 102.491 người, chiếm 5,89%. Số viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là 6.547 người, chiếm 0,38%.

Nội dung đáng chú ý khác là kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. Với công tác thanh tra trực tiếp của Bộ Nội vụ, có 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; 7 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ này đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tự xử lý các sai phạm như thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút đối với 59 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với 27 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với 87 trường hợp; chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 2.176 trường hợp…

 

Theo Chí Hiếu (thanhnien)

 

.