.
.

Gia Lai: Phê duyệt 28.647 chỉ tiêu làm việc trong các cơ quan, đơn vị

Thứ Tư, 13/05/2020, 05:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 225/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh.

 

 

 

Ảnh internet
Ảnh internetTheo đó, tổng chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.230 chỉ tiêu (chưa tính tỷ lệ tinh giản biên chế đối với 1.201 giáo viên mầm non được bổ sung năm 2019). Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 1.417 chỉ tiêu; trong đó, hợp đồng lao động tại các cơ quan, tổ chức hành chính 203 chỉ tiêu, hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập 1.214 chỉ tiêu.
 

THANH SOẠN

 

.