.
.

Ayun Pa: Nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Thứ Ba, 04/09/2018, 13:17 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban MTTQ thị xã Ayun Pa vừa tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013  của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
 
lao động việc làm là một trong những
Lao động việc làm là một trong những nội dung đối thoại. (Ảnh internet)
 
Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thị xã Ayun Pa đã chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp. Theo đó, đã tổ chức 11 cuộc giám sát về thực hiện các nội dung như: chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các tổ đại biểu HĐND 2 cấp, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giám sát tình hình thu, chi các quỹ hội trên địa bàn thị xã... 
 
Bên cạnh đó, tổ chức trên 42 cuộc đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đứng đầu các doanh nghiệp, với nhiều nội dung như: lao động việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người nghèo, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...
 
Bích Vân
 
.