.

Gia Lai: Liên kết đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thứ Tư, 03/01/2018, 07:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Trên cơ sở các quy định liên quan về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4605/UBND-NC thống nhất cho chủ trương để Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai liên kết với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ, để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hướng xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. 
 

Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn. Ảnh: T.N
Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn. Ảnh: T.N

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng thống nhất chủ trương cho phép Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai liên kết với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ, để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trên địa bàn tỉnh theo hướng xã hội hóa. Kinh phí đào tạo do học viên đóng góp theo quy định. Thời gian và địa điểm tổ chức do Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai chủ động triển khai.

Mặt khác, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai chịu trách nhiệm thẩm định nội dung, đối tượng, kiểm tra, đôn đốc báo cáo kết quả liên kết tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thanh Nhật

.