.
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai vừa có Công văn số 1275/UBND-VP về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh.
 

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
 
Theo đó, UBND huyện Ia Grai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm bố trí nguồn lực để bảo đảm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cho các trường thuộc thẩm quyền quản lý có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt là các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện nghiêm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng-chống bạo lực học đường; các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.
 
Đồng thời, đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng tránh tình trạng xâm hại cho học sinh nữ; giáo dục đối với học sinh nam trong các cơ sở giáo dục. Lực lượng Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em...
 
Phạm Ngọc
 
.