.

Ngày 26-2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên vi phạm khuyết điểm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
 

22 đảng viên huyện Bắc Trà My bị kỷ luật do vi phạm khuyết điểm.
22 đảng viên huyện Bắc Trà My bị kỷ luật do vi phạm khuyết điểm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTW), từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật 22 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 16 tường hợp, cảnh cáo 5, cách chức 1 trường hợp do vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, công tác bảo vệ rừng, không hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Ủy ban KTTW cũng cho hay, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra 4 tổ chức đảng, 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận tất cả đều có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Vĩnh Nhân/baogiaothong

.