.

Sau khi tổ chức thi tuyển thành công 2 vụ phó, trong năm 2018, Bộ Nội tiếp tục tổ chức thi tuyển thêm 4 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Các ứng viên thi tuyển vào 2 chức danh vụ phó của Bộ Nội vụ trong kỳ thi tuyển đợt 1 vào cuối năm 2017. Ảnh: Thu Hằng
Các ứng viên thi tuyển vào 2 chức danh vụ phó của Bộ Nội vụ trong kỳ thi tuyển đợt 1 vào cuối năm 2017.Bộ Nội vụ vừa thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị trực thuộc năm 2018.

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý gồm: 1 Phó chánh Văn phòng phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp; 1 Phó chánh Thanh tra phụ trách công việc của phòng Tổng hợp; 1 Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương phụ trách lĩnh vực chế độ chính sách cấp xã và thôn, tổ dân phố; 1 Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phụ trách quản lý khoa học và các dự án điều tra cơ bản.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 26-2 đến 23-3 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Hết hạn nhận hồ sơ, Bộ sẽ thẩm định hồ sơ từ ngày 24-3 đến 3-4.

Danh sách người đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo từ ngày 4 đến 8-4. Đến ngày 19-4, tổ chức thi viết, sau đó thi trình bày đề án vào ngày 11 và 12-5.

Cuối năm ngoái, Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả có 8 thí sinh tham gia dự tuyển và Bộ đã chọn được 2 người cao điểm nhất để bổ nhiệm ngay sau khi trúng tuyển.

Thu Hằng (Vietnamnet)

.